Persbericht WOinACtie: WETENSCHAPPERS DOEN AANGIFTE BIJ DE ARBEIDSINSPECTIE

PERSBERICHT – 9 december 2019

WETENSCHAPPERS DOEN AANGIFTE BIJ DE ARBEIDSINSPECTIE

WOinActie, het landelijke platform dat protesteert tegen de aanhoudende onderfinanciering van het wetenschappelijk onderwijs (WO), is begonnen aan een nieuwe actie als onderdeel van een escalerende reeks. Tot 20 december verzamelt WOinActie meldingen van universitair personeel voor wie het onmogelijk is hun werk naar behoren te verrichten. Daarna zal WOinActie deze gebundelde meldingen als een collectieve aangifte indienen bij de arbeidsinspectie.

Deze nieuwe actie begon afgelopen vrijdag (6 december). Ondertussen vulden meer dan 200 wetenschappers het aangifteformulier in. WOinActie zal universitaire personeel de komende twee weken verder oproepen om, indien ze structureel overwerk moeten doen, het aangifteformulier in te dienen. De actie wordt ondersteund door de vakbonden FNV en VAWO.

Het doel van deze actie is om opnieuw de aandacht te vestigen op de ontoereikende financiering van het WO. Dit is schadelijk voor de studenten, en verzwakt op termijn de belangrijke bijdrage die de wetenschap al decennia levert aan de innovatie en de welvaart in Nederland. Daarnaast leidt het ook tot de extreem hoge werkdruk in de sector. Uit de voorlopige gegevens blijkt dat dit leidt tot stress, burn-outs en verslechterde sociale contacten.
Bovendien heeft de extreem hoge werkdruk aan de universiteiten gevolgen voor de hele samenleving. Het ondermijnt de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en hierdoor worden minder gekwalificeerde artsen, advocaten, leraren, technici, journalisten en onderzoekers opgeleid, met een negatief effect voor de Nederlandse samenleving als geheel.

Deze nieuwe actie vindt plaats vlak nadat minister Van Engelshoven afgelopen maandag erkende dat de universiteiten een miljard euro structureel extra nodig hebben. WOinActie is blij met deze erkenning, maar wil nu boter bij de vis. Het is niet voldoende om te erkennen dat de financiering van de universiteiten inadequaat is: wij roepen de regering op om op korte termijn het erkende miljard daadwerkelijk vrij te maken. Zolang de financiering niet concreet en adequaat is, gaat WOinActie verder met acties: van intentieverklaringen alleen kunnen wij geen extra wetenschappelijke docenten in dienst nemen.

Deze actie past in een reeks van acties die WOinActie dit academiejaar uitrolt. De eerste was de Ware Opening van het Academiejaar op 2 september. Deze vond plaats in Leiden op een steenworp van waar minister Van Engelhoven het academisch jaar opende en kon op veel belangstelling rekenen. In oktober riep WOinActie op tot het instellen van een automatisch antwoord op email, waarin wetenschappers aangaven deel te nemen aan de ‘witte staking’ en een maand lang enkel contractuele uren te werken. Dit leidde tot veel debat, omdat het totaal onmogelijk bleek om dit te doen.

Voor informatie over de contactpersonen en hun 06 nummers, kunt u mailen naar r.e.breuker@hum.leidenuniv.nl of kijk op https://woinactie.blogspot.com/.

x

Respond to Persbericht WOinACtie: WETENSCHAPPERS DOEN AANGIFTE BIJ DE ARBEIDSINSPECTIE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s