Persbericht WOinACtie: WETENSCHAPPERS DOEN AANGIFTE BIJ DE ARBEIDSINSPECTIE

PERSBERICHT – 9 december 2019

WETENSCHAPPERS DOEN AANGIFTE BIJ DE ARBEIDSINSPECTIE

WOinActie, het landelijke platform dat protesteert tegen de aanhoudende onderfinanciering van het wetenschappelijk onderwijs (WO), is begonnen aan een nieuwe actie als onderdeel van een escalerende reeks. Tot 20 december verzamelt WOinActie meldingen van universitair personeel voor wie het onmogelijk is hun werk naar behoren te verrichten. Daarna zal WOinActie deze gebundelde meldingen als een collectieve aangifte indienen bij de arbeidsinspectie.

Continue Reading

No more posts.