Ik kon het toch niet laten…

Ik heb net het artikel van Oscar Garschagen over Noord-Korea gelezen (hier te vinden: (https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/30/we-moeten-het-nu-toch-echt-over-noord-korea-hebben-12304991-a1568445). En ik kon het toch niet laten om mijn eigen antwoorden op zijn vragen te formuleren. Dat zal mijn ego wel zijn. Dit zijn de elf antwoorden die ik zou hebben gegeven op de elf vragen die hij stelt. Belangrijker wellicht: dit zijn de elf vragen die ik zou hebben gesteld. We moeten het inderdaad over Noord-Korea hebben, maar niet op deze manier.

 1. Is Kim Jong-un een agressieve en irrationele mafkees die op ieder moment een nucleaire oorlog kan beginnen nu de Amerikaanse en internationale druk nog verder wordt opgevoerd?

Hoe vaak is deze vraag welk niet gesteld en beantwoord? Ik neem tegenwoordig de moeite zelfs niet meer om hier een antwoord op te geven. Deze vraag is voor mij altijd een indicatie of de vragensteller zijn of haar huiswerk wel heeft gedaan.

Het serieus stellen van deze vraag in deze vorm begrijp ik niet. Door hier maar telkens nadruk op te leggen bevestig je een contraproductief stereotype, terwijl je dit lijkt te weerleggen. Gewoon niet meer doen en serieuze vragen stellen.

We moeten ook eens af van die ongezonde obsessie om Kim Jong-un gelijk te stellen met Noord-Korea. Hij is het gezicht van het regime en niet Fu Manchu die in zijn eentje duivels geniale plannen bedenkt om de wereld te veroveren.

 1. Waarom komen de Noord-Koreanen niet massaal in opstand?

Waarom komen de Amerikanen niet massaal in opstand? Oké, flauwe jijbak. Dit zijn de redenen waarom Noord-Koreanen niet in opstand komen

 • zeer efficient surveillancesysteem
 • combinatie fysieke en mentale dictatuur
 • draconische straffen
 • gebrek aan informatie over praktische alternatieven. Ja, veel Noord-Koreanen hebben ideeën over de buitenwereld en nee die hebben ze niet van toeristen, maar een echte oppositie moet zich kunnen baseren op een aansprekende andere visie, een andere kijk op de wereld. Door de informatieblokkade is zo’n visie vormen vooralsnog onmogelijk. En als het al mogelijk is, maakt de efficiënte surveillance het delen ervan bijna onmogelijk.
 • beter de duivel die je kent: Noord-Koreanen vrezen de Amerikanen echt en zien hun regime als schild

3. Wat is op dit moment de militaire stand van zaken?

Het conventionele leger van Noord-Korea is groot, zeer groot, maar ook zeer ondervoed, slecht uitgerust en verouderd. Maar met ICBMs die de VS kunnen bereiken, een klein kernwapenarsenaal, verouderde maar functionerende artillerie die Seoul (waar ik dit zit te typen) aan puin kan schieten, geduchte asymmetrische oorlogvoeringsmogelijkheden (onderzeeërs, commando’s, chemische en biologische wapens) en korteafstandsraketten voor Zuid-Korea en Japan staat Noord-Korea er beter voor dan de afgelopen jaren.

4.  Hoe is dat mogelijk, gegeven de internationale, Amerikaanse, Europese, Zuid-Koreaanse en Japanse sancties?

Simpel: veel van de sancties zijn nooit geïmplementeerd en China is niet het enige land dat zich hieraan schuldig maakt. Wat te denken van de EU bijvoorbeeld met al het geld dat DPRK arbeiders hier verdienen? Nieuw-Zeelandse vliegtuigen die in Pyongyang opduiken? In weerwil van wat er gerapporteerd wordt is Noord-Korea niet het meest gesanctioneerde land ter wereld op papier en helemaal niet in de praktijk. Geloof je me niet? Wie wil kan morgen zo een fabriekje bemensen met Noord-Koreaanse arbeiders in de EU, legaal en wel.

5.  Dus de Amerikaanse president Trump heeft gelijk als hij zegt dat China veel meer kan doen als het gaat om de naleving van de sancties?

Formeel gezien misschien wel, maar de sleutel lig niet in China. Dat is luie diplomatie en hetzelfde wensdenken waar de ‘laten we praten met Noord-Korea want eigenlijk is het regime helemaal niet zo slecht en je hebt verdomd lekkere espresso in Pyongyang’ types zich aan schuldig maken. Zeker, China kan en moet meer doen, maar dat verwachten is onrealistisch. Bovendien, als andere wegen worden afgesloten en sancties op maat zouden worden gemaakt (wat al gedeeltelijk gebeurt), dan lukt het financieel isoleren van Noord-Korea ook zonder China. Ja, het kan zonder China. En sterker nog, het zal wel moeten. We lijken op allerlei vlakken aan een enorme China-obsessie en overschatting te lijden. In weerwil van wat China zelf zegt, draait de wereld niet om China.

6.  Hoe arm is Noord-Korea eigenlijk nu de handel met China en Rusland weer groeit en het noordelijk deel van het schiereiland wordt omringd door de grootste economieën van de wereld?

Moeilijk te zeggen, maar de chronische ondervoeding van grote delen van de bevolking is wellicht een clue. En ik vraag me altijd weer of het er echt toe doet dat je in Pyongyang tegenwoordig een lekker bak cappuccino kunt drinken, een echte Italiaanse pizza kunt eten, of dat de dames in Pyongyang zich in designer kleding kleden, terwijl bevallen in Noord-Korea een doodsvonnis voor moeder en kind kan betekenen.

7.  Groeit de Noord-Koreaanse economie?

Het zou een godswonder zijn als dat niet zo was met alle slecht functionerende sancties, de handel met China en Rusland en de inkomsten uit de informele economie (lees overzeese slavenarbeid, wapenhandel, drugshandel etc). De vraag is of dit er toe doet.

8.  Waarom neemt Kim Jong-un geen voorbeeld aan China dat na de dood van Mao Zedong, veertig jaar geleden, geleidelijk de economische koers verlegde zonder het politieke systeem te veranderen en dat nu een supermacht is geworden?

Tja. Een tegenvraag. Wat is er gebeurd met de nazaten van Mao Zedong?

9.  Weten Noord-Koreanen dan niet via Google, Facebook en Baidu hoe rijk en welvarend de buren in het zuiden en in China zijn geworden?

Een kleine groep weet het zeker. De groep die handelt drijft (partijleden en staatsambtenaren die ook zakenman/-vrouw zijn) en die profiteert er goed van. In de afwezigheid van een werkbare en aantrekkelijke ideologie die het op kan nemen tegen die van de Partij, is die kennis echter niet veel waard. Waarom denk je dat Noord-Korea zo beducht is voor het christendom.

10.  Het is zonneklaar dat de Amerikaanse president Trump op enig moment in actie komt want sancties en diplomatie, kortom het gebruikelijk werk, maken weinig indruk op Noord-Korea. Wat is ‘next’ in dit langgerekte geopolitieke drama?

Militaire interventie leidt toch oorlog en wellicht (waarschijnlijk) tot honderdduizenden of miljoenen doden, voornamelijk in Zuid-Korea. Niet echt een optie dus. Dat wil niet zeggen dat de VS hier niet toe zal besluiten, zeker niet als Trump denkt dat Zuid-Korea te soft is voor Noord-Korea

11.  Dus toch maar onderhandelen?

En dan? Wat hebben we ook alweer om te onderhandelen? Erkenning van Noord-Korea als kernwapenmogendheid. Dat is het ongeveer. Is dat de moeite waard? Daarbij: de VS en ZK onderhandelen om resultaten te bereiken, Noord-Korea daarentegen om te onderhandelen. Het onderhandelen is het doel, want zolang er onderhandeld wordt of onderhandeld kan worden blijft de status quo overeind. Niet onderhandelen dus, maar het land financieel volledig isoleren en ondertussen Noord-Koreanen zelf (zowel de ballingen als de gewone bevolking) de middelen geven om zichzelf los te weken van het regime en het systeem.

Nu dan de vragen die ik graag gesteld had zien worden en die wat mij betreft een stuk pertinenter zijn dan de elf toch wat voorspelbare vragen hierboven. Ik heb de vragen variaties gemaakt van de oorspronkelijke vragen. Toegegeven, de vragen zijn niet bijster lekker geformuleerd, maar ik heb nog geen koffie gehad, dus daar is niets aan te doen.

 1. Hoe worden beslissingen genomen en wat zijn de principes waarop het Noord-Koreaanse beleid gestoeld is? Wat zijn de uitgangspunten, de parameters en de doelen?
 2. Hoe bewaart het Noord-Koreaanse systeem de rust in het binnenland en waar zitten eventuele pijnpunten?
 3. Waarom is Noord-Korea defensief bedoelde wapens (kernwapens en langeafstandsraketten) aan het doorontwikkelen in die mate dat een preventieve aanval vanuit Amerika weer een mogelijkheid is geworden? Waar duidt dit op in een Noord-Koreaanse strategische context?
 4. Wat is de rol van de slecht of niet zichtbare economische netwerken die Noord-Korea wereldwijd onderhoudt in het bevoorraden van de staat en de wapenontwikkelingsprogramma’s vanuit het buitenland?
 5. Hoe kijken Pyongyang en Beijing nu echt naar elkaar en in welke mate spelen er factoren in deze relatie mee (zoals de etnisch Koreaanse bevolking in Noordoost-China) mee die Beijng niet goed onder controle heeft?
 6. Leiden de economische activiteiten van de bevolking tot meer onafhankelijkheid ten opzicht van de Partij? Kan dit van buitenaf gestimuleerd worden?
 7. Waarom blijven we ons blindstaren op de economische groei in Pyongyang en niet op de onvoorstelbare en mensonterende ellende in de concentratiekampen, op de openbare schavotten, in de martelkamers?
 8. Wat is de Noord-Koreaanse strategie? Wat zijn de toekomstscenario’s waar men in Pyongyang mee werkt?
 9. Waarom verandert de buitenlandse ervaring die ondertussen zoveel Noord-Koreanen hebben het land niet? Waarom verandert de consumptie van Zuid-Koreanse soaps en films het land niet?
 10. Waar loopt de streep in het zand die de VS heeft getrokken en wat is het default scenario als die streep wordt overschreden?
 11. Dus toch maar sancties verscherpen, verder implementeren en in plaats van het regime gewone Noord-Koreanen binnen en buiten het land steunen?

Nieuwsgierig naar de antwoorden? Ik drink graag een kop koffie in een Starbucks in Seoul met je terwijl we hierover praten.

2 responses to Ik kon het toch niet laten…

 1. Henry Wientjes

  Al deze zelfbenoemde Korea kenners vergeten steeds te vermelden wat de OORZAAK is van de animositeit tussen N. Korea en het “Westen”. Waarom worden er over en weer bedreigingen geuit? Ik denk dat het de aloude imperialistische ziekte van het Westen is om zich overal mee te bemoeien en te propageren dat mensenrechten, democratie en welvaart tot elke prijs moeten worden opgelegd en dat het Westen niet bedreigd mag worden met kernwapens maar N..Korea WEL. Gewoon een klassiek voorbeeld van machtspolitiek!!!

  • leidenink – Author

   Zelfbenoemd? Nee hoor, door de universiteit zo benoemd. En je kunt zoveel denken als je wilt over wat de oorzaak is van de geuite bedreigingen, maar dat heeft weinig zin als je er geen gedegen onderzoek naar doet. Mensenrechten worden zeker misbruikt als stok om Noord-Korea mee te slaan door sommigen. Dat wil nog niet zeggen dat er niet iets mis is met de mensenrechten in Noord-Korea. En voordat je het imperialisme er bij haalt: bestudeer dan eerst eens hoe er over mensenrechten of aanverwante ideeën in Korea werd gedacht in vroeger tijden. Doe je dat, dan zie je dat resect voor bepaalde basisrechten van de mens helemaal geen westerse uitvinding is. Zo oud als de wereld en even universeel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s