Kamervragen over Noord-Koreaanse dwangarbeid in de EU

Op 23 januari jongstleden stelden de Tweede Kamer-leden voor de SP Karabulut en van Bommel vragen aan ministers Asscher en Koenders over Noord-Koreaanse dwangarbeid in de EU.

Dat is natuurlijk precies het onderzoeksonderwerp waarover wij een rapport hebben geschreven. We hebben dan ook een brief naar de betrokken ministers gestuurd om hen hiervan op de hoogte te stellen (voor zover dat nog nodig was) maar vooral om te helpen met het formuleren van antwoorden gebaseerd op de feiten zoals wij deze vonden.

Continue Reading

No more posts.